" Wat met liefde gedaan wordt dat wordt goed gedaan"

                                                                                     Vincent Van Gogh

                                 Waarom kunsteducatie?

 

"Kunst geeft naar mijn idee kleur en betekenis aan het menselijk bestaan. Het maken van kunst, het creëren van producten uit de menselijke geest onderscheidt ons mens van de dierenwereld. 

Gedurende de jaren waarin ik lessen gaf aan kinderen, volwassenen, mensen met een lichte beperking, kinderen met leer en gedragsproblematiek  kwam ik erachter dat mensen (ook in het onderwijs) vaak kunst zien als iets wat leuk is naast alle "belangrijke" vakken als rekenen en taal.  

Leerlingen namen het  vak vaak ook niet zo serieus want begrepen niet goed wat je later hebt aan een kunstvak door een beetje te tekenen. schilderen en te plakken. Eenmaal aan het werk had bijna iedereen er vaak zoveel plezier in om iets moois te maken.

Ik ben er achter gekomen, tijdens het werken met kinderen, dat kunsteducatie zoveel meer is en wat het kan betekenen voor kinderen en jong volwassenen.

Naar mijn idee is het van groot belang dat kinderen zelf kunnen creëren door aan de slag te gaan met kunstopdrachten. Tijdens dit creatieve proces worden hersenen aangesproken in verschillende gebieden.  Zo is er wetenschappelijk aangetoond dat bij het luisteren van muziek op zeer jonge leeftijd een deel van de hersenen wordt gevormd waarin het gedeelte zich bevindt waar taal wordt ontwikkeld.  Dan kun je dus concluderen dat het bezig zijn met muziek (maken) essentieel en zeer belangrijk is voor het ontwikkelen van taal.  Maar ook het bezig zijn met beeldend werk kan op positieve wijze een rijke aanvulling zijn op de ontwikkeling van het jonge kind. 

De uitdaging voor kunstdocenten (en ouders) in deze tijd is om de aandacht van kinderen vast te houden naast alle verleidingen die steeds lonken van games op computers, I-pads en mobiele telefoons en t.v.  Kinderen zijn steeds minder thuis aan het knutselen, schilderen, kleien, tekenen...Daarom zie ik tevens ook het grote belang van het aanrijken van kunsteducatie aan kinderen.

In een van mijn lessen een keer voor Pasen , vroeg ik aan de leerlingen: "We gaan als eerste een ei tekenen waarop een heel stoere jonge zei: Maar juf dat kan ik echt niet hoor, kunt u dat even voor mij doen? " Ik zei tegen hem:  " Er kan niks mis gaan Carlos en als je niet tevreden bent met het eerste ei dan maak je er gewoon nog een paar totdat je wel tevreden bent...etc...nee juf, ik kan dat niet.   Ik zei dat ik hem wel wilde helpen maar pas als hij eerst het eerste ei zelf heeft geprobeerd te tekenen. " Een beetje sip zei hij : Ok dan"  , en hij liep teleurgesteld terug naar zijn plek.  Hij pakte zijn potlood en in een beweging zette hij (bijna beetje boos) met veel kracht een prachtig mooi ei met grijs potlood op papier. " Zo dan juf? " vroeg hij en hield zijn blad omhoog met een prachtig mooi ei getekend in een mooie lijn. "Perfect! Zie je wel dat je dat kan !"  Zijn stoere harde blik veranderde in een zachtere en blije trotse blik. Blij en ook nog stoer liep hij met zijn tekening terug naar zijn tafeltje.  Een kleine overwinning voor hem. 

Dit voorbeeld toont aan dat onzekere kinderen via creatief werken stappen kunnen maken waardoor eigenwaarde kan groeien. Kinderen kunnen talenten ontdekken in zichzelf waar ze geen weet van hadden.  Creatief bezig zijn is naar mijn idee van essentieel belang  in de ontwikkeling van het jonge kind.

 

Kunsteducatie kan naar mijn idee dan ook: 

* Creativiteit ontwikkelen

* Kinderen leren ergens trots op te zijn wat zij zelf hebben gedaan en /of gemaakt

* Zelfvertrouwen stimuleren en ontwikkelen

* Nieuwe dingen aanleren die thuis niet altijd (aan) geleerd worden

* Rust en concentratie stimuleren : opgaan in het werk

* Fantasie prikkelen en deze leren omzetten in beeldtaal

* Zelfstandig werken aanleren

* Samenwerken stimuleren

* Verschillende technieken aanleren

* Kennis op gebied van kunstgeschiedenis en kunstenaars bevorderen

* Delen van de hersenen aanspreken die anders niet worden gebruikt 

* Om te leren gaan met emoties

* Leren te reflecteren op eigen werk, op dat van anderen en op je omgeving

* Leren dat het leuk is om een deel van je vrije tijd te gebruiken om kunstzinnig werk te maken

 

Het is altijd weer een groot plezier om kinderen aan het werk te zien, vooral als zij in staat zijn in de werkflow te komen en zich creatief kunnen  ontwikkelen.  Mijn rol als docent is alleen het aanvangen van de idee en het bijsturen van dit proces waar nodig. 

De ongeremdheid en en fantasie van een kind, het grote plezier in het werken: schilderen, tekenen, werken met karton of andere materialen. Kinderen hebben ideeën. Het is aan de volwassene deze ideeën bij het kind te kunnen zien, te voeden en te laten groeien.  Het schilderen, het tekenen , het creëren, het bezig zijn met kunstactiviteiten en daaruit voortvloeiende creativiteit en de ongeremdheid wat een kind (nog) in zich heeft moet naar mijn mening gestimuleerd worden.  Ik heb dankbaar genoten van mijn jeugd waarin kunst en muziek altijd zeer gewaardeerd en gestimuleerd werd door mijn ouders en heb als kind belangrijke waarden meegekregen waarin creativiteit en (muzikale) expressie altijd van belang waren.  Ik zie het als mijn (levens)taak deze waarden door te geven aan mijn eigen kinderen en aan zoveel mogelijk andere kinderen.  Kunst maken maakt blij!"

 

Susanne,

Maart, 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Why art education?

 

In my opinion art gives color and meaning to the human existence.  Art distinguishes us from animals. 

During the years I teaches art to children, adults , disable people and chldren with behaviour problems I discovered something strange.  Most of the people in my surrounding saw the art lessons not as important as the lessons  in lanquage, sport and math.

It was always subject of less importance.  Also the pupils asked me why it was so important to do art lessons.  What do you learn?

During many years working with children and guiding them in the art class, I discovered that art can bring so many good things to the activities of a child. 

To my point of view it is very important that childeren can create art in a manner that they are able to discover, invent, participate in the creative process.

During this process the brain activity stimulates other parts of the brain.

For example when a small kid is listening and making music, the language part of the brain is growing and developing.

You can conclude that creating art in many ways (and forms)is very important and essential for the development of language.

The challenge for art teachers (and parents) in this days is to keep attention in preventing the children fot the temptations of gaming, television, iPhones, etc..

Children do less and less art activities at home and that is the reason why i like to develop different art activities.

In one of my lessons during Easter time I said to my pupils: " we will make a drawing of an egg" and a cool looking boy said: " but Juf, that I can't do... could you do it for me? " I Said to him: " nothing can go wrong Carlos and if you are not satisfied then just draw another one..etc.." " No, juf, he said, I can't..". I said:" I will help you, but first you have to try..."

And then with a bit of anger he draw a perfect egg! He was happy and walked with a bit of pride back to his table. It was a small victory for him. 

This example shows us that when a child is uncertain , he or she can learn a lot by doing art during steps of creativ learning. 

Sometimes children discover new skills  they did not know they posessed.

Developing new skills is very important for them.

 

Art education stimulates the following elements:

* children will be proud of the artworks made by them selves

* it will stimulate and develop self confidence 

* learning new skills 

* stimulating calmness and concentration

* learning new techniques

* triggering phantasy and learning to turn it into an artwork

* learning about art history and the lifes of artists

* using part of the brain that is not used  by other activities

* developsment of creativity

* learning to deal with emotions

* learning to reflect on each other

* learning that is fun to use your time to create something beuatiful, nice and meaningful

 

It's always a great pleasure to see children do art activities.

Specially when they are able to come into a workflow, the creative process.

My role as a teacher is to guide this process when nescessary. 

Children do have ideas. We are the guides to stimulate this process so that creatifity can grow. 

 

I am very thankful of my own youth where my parents give me all the opportunities to met the beauty of art in music and arts in general. 

I will continue to give all this very important values and gifts to my own children and to all the other children. 

 

Let s make some Art!

Art2gether!